Anseranas semipalmata

Scientific Name: Anseranas semipalmata
Subscribe to Anseranas semipalmata
Subscribe to me on YouTube