Malurus leucopterus

Scientific Name: Malurus leucopterus
Subscribe to Malurus leucopterus
Subscribe to me on YouTube