Eucalyptus nitida

Scientific Name: Neophema chrysogaster
Subscribe to Eucalyptus nitida
Subscribe to me on YouTube