Eucalyptus regnans

Scientific Name: Melithreptus validirostris
Subscribe to Eucalyptus regnans
Subscribe to me on YouTube