Black

Scientific Name: Pygoscelis adeliae
Scientific Name: Struthidea cinerea
Scientific Name: Botaurus poiciloptilus
Scientific Name: Anhinga novaehollandiae
Scientific Name: Sphecotheres vieilloti
Scientific Name: Morus serrator
Scientific Name: Tachybaptus novaehollandiae
Scientific Name: Anas rhynchotis
Scientific Name: Alectura lathami
Scientific Name: Ardeotis australis
Scientific Name: Falco longipennis
Scientific Name: Alisterus scapularis
Scientific Name: Cracticus tibicen
Scientific Name: Aegotheles cristatus
Scientific Name: Rostratula australis
Scientific Name: Pelecanus conspicillatus
Scientific Name: Haematopus longirostris
Scientific Name: Stiltia isabella
Scientific Name: Corvus coronoides
Scientific Name: Barnardius zonarius
Scientific Name: Tadorna tadornoides
Scientific Name: Porzana fluminea
Scientific Name: Threskiornis molucca
Scientific Name: Chenonetta jubata
Scientific Name: Ceyx azureus
Scientific Name: Vanellus tricolor
Subscribe to Black
 and   @birdsinbackyards
                 Subscribe to me on YouTube