Eye: obvious coloured eye ring

Scientific Name: Pygoscelis adeliae
Scientific Name: Sphecotheres vieilloti
Scientific Name: Rostratula australis
Scientific Name: Tadorna tadornoides
Scientific Name: Vanellus tricolor
Scientific Name: Geopelia humeralis
Scientific Name: Esacus magnirostris
Scientific Name: Manorina melanophrys
Scientific Name: Elseyornis melanops
Scientific Name: Melithreptus affinis
Scientific Name: Neopsephotus bourkii
Scientific Name: Macropygia phasianella
Scientific Name: Melithreptus brevirostris
Scientific Name: Cacomantis variolosus
Scientific Name: Calyptorhynchus latirostris
Scientific Name: Actitis hypoleucos
Scientific Name: Geopelia cuneata
Scientific Name: Cacomantis flabelliformis
Scientific Name: Lichenostomus fuscus
Scientific Name: Thinornis rubricollis
Scientific Name: Geopelia striata
Scientific Name: Falco peregrinus
Scientific Name: Phalacrocorax varius
Scientific Name: Pycnoptilus floccosus
Scientific Name: Recurvirostra novaehollandiae
Scientific Name: Anthochaera phrygia
Subscribe to Eye: obvious coloured eye ring
 and   @birdsinbackyards
                 Subscribe to me on YouTube