Neochmia temporalis

Scientific Name: Neochmia temporalis
Subscribe to Neochmia temporalis
Subscribe to me on YouTube